Regional Director (m/f) – Slavonija, Hybrid

Zagreb, Croatia

This job is not available anymore

O klijentu:

Naš klijent, poznati hrvatski maloprodajni lanac koji zapošljava preko pet tisuća zaposlenika, koji uvijek teži izvrsnosti u svom poslovanju i kontinuiranom širenju, traži motiviranog kandidata na poziciji:


Regional Director (m/f)  – Slavonija, Hybrid

Full-time

 

O poslu:

Na ovoj poziciji, kandidat će biti zadužen za ostvarivanje i poboljšanje prodajnih rezultata regije uz kontrolu svih relevantnih troškova.

Kandidat će upravljati poslovanjem i biti odgovoran za postavljanje ciljeva te ostvarivanje uspješnih rezultata u maloprodajnim trgovinama regije, utjecati na razvoj poslovanja idenfiticiranjem novih tržišta, analizom konkurencije, uspostavljanjem novih poslovnih odnosa, upravljati osobljem, financijama te upravljati logistikom regije koja mu je dodjeljena.


Opis radnih zadataka:

 • Organizacija, rukovođenje i koordiniranje poslovima regije
 • Implementacija usvojene radne prakse iz izvršenih projekata regije
 • Implementiranje i provođenje dogovorenih i usvojenih pravila društva u regiji
 • Vođenje projekata u vidu poboljšanja poslovnih procesa
 • Organiziranje i praćenje provođenja poslova vezanih uz otvaranje novih maloprodajnih jedinica
 • Organiziranje i praćenje provođenja poslova uz zatvaranje maloprodajnih jedinica
 • Sudjelovanje u pripremi godišnjih planova prodaje
 • Kontinuirano praćenje i kontroliranje korištenja efektivnih sati rada zaposlenika regije
 • Koordiniranje aktivnostima u slučaju inspekcijskih i drugih službi ovlaštenih za kontrolu poslovanja u maloprodaji
 • Koordiniranje redovitih, djelomičnih i izvanrednih inventura u maloprodajnim jedinicama
 • Aktivno sudjelovanje u promotivnim aktivnostima maloprodajne jedinice
 • Aktivno sudjelovanje u rješavanju tehničkih i logističkih problema maloprodajne jedinice
 • Redovito obilaženje svih poslovnica dodijeljene regije
 • Organiziranje i redovito održavanje sastanaka sa svojim timom – područnim voditeljima
 • Redovito sudjelovanje na koordinacijskim sastancima s članom uprave (COO) i po potrebi Upravom društva
 • Kroz partnerski odnos, surađivanje s kolegama iz drugih organizacijskih cjelina s ciljem ostvarivanja rezultata kompanije
 • Partnerski i proaktivno surađivanje s organizacijskom cjelinom odgovornom za upravljanje ljudskim potencijalima kompanije po svim pitanjima vezanim uz ljudske resurse regije za koju je odgovoran
 • Organiziranje rada i praćenje kvalitete provođenja procesa i zadataka unutar sektora organizacijske cjeline za koju je odgovoran
 • Razvijanje i građenje organizacijske cjeline i tima, sukladno svrsi i ulozi organizacijske cjeline
 • Proaktivno građenje i razvijanje efikasnih suradničkih odnosa s kolegama u cilju ostvarenja rezultata kompanije
 • Komuniciranje s internim i eksternim stranama na profesionalan način koji utječe na pozitivnu percepciju kompanije kao poslodavca
 • Predlaganje poboljšanja u procesima rada


Od kandidata se očekuje:

 • VSS, fakultet društvenog smjera
 • Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Napredno poznavanje rada u MS Office paket s naglaskom na Excel
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (C1) u govoru i pismu
 • Poželjno dobro poznavanje specijaliziranog programa IPIS
 • Iznimne liderske vještine i vještine strateškog promišljanja
 • Izražene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Sposobnost utjecaja i vještine argumentiranja
 • Sposobnost vođenja i upravljanja timovima
 • Spremnost na suradnju i orijentiranost na kupce
 • Izražene analitičke sposobnosti u donošenju odluka
 • Spremnost na putovanja i terenski rad


Do you dare to make a difference to your career?

 

CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. is registered under number 367/22 of the register for performing employment mediation activities.

CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. je evidentirana pod brojem 367/22 registra za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju.

Regional Director (m/f) – Slavonija, Hybrid

Job description

Regional Director (m/f) – Slavonija, Hybrid